قیمت ورق رنگی

محصول ضخامت رنگ ابعاد وزن آلیاژ کارخانه مبدا موجودی قیمت قیمت عمده قیمت همکار حداقل خرید بروز رسانی
ورق رنگی 0.4 آبی 0.40 5015 100 cm* رول سفارشی ST22 داخلی تهران موجود 2021/02/15
ورق رنگی 0.4 سبز 0.40 6024 100 cm* رول سفارشی ST22 داخلی تهران موجود 2021/02/15
ورق رنگی 0.4 قرمز 0.40 8000 100 cm* رول سفارشی ST22 داخلی تهران موجود 2021/02/15
ورق رنگی 0.4 سفید 0.40 6016 100 cm* رول سفارشی ST22 داخلی تهران موجود 2021/02/15
ورق رنگی 0.4 زرد 0.40 1023 100 cm* رول سفارشی ST22 داخلی تهران موجود 2021/02/15
ورق رنگی 0.4 آبی 0.40 5015 125 cm* رول سفارشی ST22 داخلی تهران موجود 2021/02/15
ورق رنگی 0.4 سبز 0.40 6024 125 cm* رول سفارشی ST22 داخلی تهران موجود 2021/02/15
ورق رنگی 0.4 قرمز 0.40 8000 125 cm* رول سفارشی ST22 داخلی تهران موجود 2021/02/15
ورق رنگی 4.5 آبی 4.50 5015 100 cm* رول سفارشی ST22 داخلی تهران موجود 2021/02/15
ورق رنگی 4.5 قهوه ای 4.50 8004 125 cm* رول سفارشی ST22 داخلی تهران موجود 2021/02/15
ورق رنگی 4.5 آبی 4.50 5015 125 cm* رول سفارشی ST22 داخلی تهران موجود 2021/02/15
ورق رنگی 4.5 سفید 4.50 6016 125 cm* رول سفارشی ST22 داخلی تهران موجود 2021/02/15
ورق رنگی 4.7 سفید 4.70 6016 100 cm* رول سفارشی ST22 داخلی تهران موجود 2021/02/15
ورق رنگی 4.7 سفید 4.70 6016 125 cm* رول سفارشی ST22 داخلی تهران موجود 2021/02/15