قیمت ورق پانچ

محصول ضخامت ابعاد گام سایز سوراخ نوع سوراخ درصد پوشش وزن آلیاژ کارخانه مبدا موجودی قیمت قیمتع عمده قیمت همکار حداقل خرید بروز رسانی
ورق پانچ فولاد مبارکه 1 1 100*200 cm دایره ST37 فولاد مبارکه تهران موجود 2021/02/13
ورق پانچ فولاد مبارکه 1.5 1.5 100*200 cm دایره ST37 فولاد مبارکه تهران موجود 2021/02/13
ورق پانچ فولاد مبارکه 2 2 100*200 cm دایره ST37 فولاد مبارکه تهران موجود 2021/02/13
ورق پانچ فولاد مبارکه 2.5 2.5 100*200 cm دایره ST37 فولاد مبارکه تهران موجود 2021/02/13
ورق پانچ فولاد مبارکه 3 3 100*200 cm دایره ST37 فولاد مبارکه تهران موجود 2021/02/13
ورق پانچ فولاد مبارکه 4 4 100 cm* ??? ????? دایره ST37 فولاد مبارکه تهران موجود 2021/02/13
ورق پانچ فولاد مبارکه 5 5 100 cm* ??? ????? دایره ST37 فولاد مبارکه تهران موجود 2021/02/13