قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه چیست؟ ورق گالوانیزه طی فرآیند نورد سرد تولید می شود. که همان ورق آهنی است که بوسیله روی پوشش داده می شود

ورق گالوانیزه باتوجه به پوشش روی که استفاده شده است. در محیط آزاد زنگ نمی زند. و در میزان پوشش روی متفاوت است و هرچه روی بیشتری بر سطح آهن باشد ورق پوشش بالاتری دارد.

ورق گالوانیزه بیشتر برای مصارفی کاربرد دارد که احتمال زنگ خوردگی آهن و ایجاد خسارت وجود دارد مثل: ناودانی ها, لوله ها, لوازم خانگی و… مورد استفاده قرار میگیرد.

همین حالا با ما تماس بگیرید 66317743

ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

راهنمای خرید:
بعد از استعلام قیمت هر محصول توسط شما مشتریان گرامی، کارشناسان فروش آهن روز قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت ، تحویل محصول، زمان بارگیری، به اطلاع شما می رسانند. پس از تایید پرداخت ، واحد حمل و نقل دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می کنید. و بعد از تایید قیمت کرایه از سوی مشتری ، طبق زمان بندی اعلام شده نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری ، اقدام می کند.

نکات هنگام خرید:
مشخصات و وِیژگی های هر محصول شامل : نوع, سایز , استاندارد , محل بارگیری در لیست قیمت ورق گالوانیزه ذکر گردیده است.
واحد فروش ورق گالوانیزه کیلوگرم است.
با توجه به نوسانات بازار ، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول با کارشناسان تماس حاصل فرمایید.

همین حالا با ما تماس بگیرید 66317743

محصولابعادوزنکارخانهانبارموجودیقیمتبروز رسانی
ورق گالوانیزه 0.4 mm100*200 cm6 کیلوکاشانتهرانموجود19,460 تومان1399/04/12 10:36
ورق گالوانیزه 0.4 mm100*200 cm6 کیلوهفت الماستهرانموجود19,560 تومان1399/04/12 10:36
ورق گالوانیزه 0.4 mm100*200 cm6 کیلوتارازتهرانموجود19,470 تومان1399/04/12 10:36
ورق گالوانیزه 0.4 mm100*200 cm6 کیلوسمنانتهرانموجود19,470 تومان1399/04/12 10:41
ورق گالوانیزه 0.4 mm100*200 cm6 کیلوشهرکردتهرانموجود19,570 تومان1399/04/12 10:41
ورق گالوانیزه 0.4 mm100*200 cm6 کیلوچینتهرانموجود19,450 تومان1399/04/12 10:41
ورق گالوانیزه 0.4 mm125*250 cm10 کیلوکاشانتهرانموجود19,560 تومان1399/04/12 10:36
ورق گالوانیزه 0.4 mm125*250 cm10 کیلوهفت الماستهرانموجود19,570 تومان1399/04/12 10:36
ورق گالوانیزه 0.4 mm125*250 cm10 کیلوتارازتهرانموجود19,470 تومان1399/04/12 10:36
ورق گالوانیزه 0.4 mm125*250 cm10 کیلوسمنانتهرانموجود19,460 تومان1399/04/12 10:41
ورق گالوانیزه 0.4 mm125*250 cm10 کیلوشهرکردتهرانموجود19,570 تومان1399/04/12 10:41
ورق گالوانیزه 0.4 mm125*250 cm10 کیلوچینتهرانموجود19,460 تومان1399/04/12 10:41
ورق گالوانیزه 0.5 mm100*200 cm8 کیلوکاشانتهرانموجود18,430 تومان1399/04/12 10:41
ورق گالوانیزه 0.5 mm100*200 cm8 کیلوهفت الماستهرانموجود18,160 تومان1399/04/12 10:42
ورق گالوانیزه 0.5 mm100*200 cm8 کیلوتارازتهرانموجود18,060 تومان1399/04/12 10:42
ورق گالوانیزه 0.5 mm100*200 cm8 کیلوسمنانتهرانموجود18,070 تومان1399/04/12 10:42
ورق گالوانیزه 0.5 mm100*200 cm8 کیلوشهرکردتهرانموجود18,170 تومان1399/04/12 10:42
ورق گالوانیزه 0.5 mm100*200 cm8 کیلوچینتهرانموجود18,060 تومان1399/04/12 10:42
ورق گالوانیزه 0.5 mm125*250 cm12 کیلوکاشانتهرانموجود18,140 تومان1399/04/12 10:41
ورق گالوانیزه 0.5 mm125*250 cm12 کیلوهفت الماستهرانموجود18,160 تومان1399/04/12 10:42
ورق گالوانیزه 0.5 mm125*250 cm12 کیلوتارازتهرانموجود18,070 تومان1399/04/12 10:42
ورق گالوانیزه 0.5 mm125*250 cm12 کیلوسمنانتهرانموجود18,060 تومان1399/04/12 10:42
ورق گالوانیزه 0.5 mm125*250 cm12 کیلوشهرکردتهرانموجود18,150 تومان1399/04/12 10:42
ورق گالوانیزه 0.5 mm125*250 cm12 کیلوچینتهرانموجود18,070 تومان1399/04/12 10:42
ورق گالوانیزه 0.6 mm100*200 cm10 کیلوکاشانتهرانموجود17,990 تومان1399/04/12 10:42
ورق گالوانیزه 0.6 mm100*200 cm10 کیلوهفت الماستهرانموجود17,890 تومان1399/04/12 10:43
ورق گالوانیزه 0.6 mm100*200 cm10 کیلوتارازتهرانموجود17,880 تومان1399/04/12 10:43
ورق گالوانیزه 0.6 mm100*200 cm10 کیلوسمنانتهرانموجود17,880 تومان1399/04/12 10:43
ورق گالوانیزه 0.6 mm100*200 cm10 کیلوشهرکردتهرانموجود17,980 تومان1399/04/12 10:43
ورق گالوانیزه 0.6 mm100*200 cm10 کیلوچینتهرانموجود17,880 تومان1399/04/12 10:44
ورق گالوانیزه 0.6 mm125*250 cm15 کیلوکاشانتهرانموجود17,980 تومان1399/04/12 10:42
ورق گالوانیزه 0.6 mm125*250 cm15 کیلوهفت الماستهرانموجود17,890 تومان1399/04/12 10:43
ورق گالوانیزه 0.6 mm125*250 cm15 کیلوتارازتهرانموجود17,880 تومان1399/04/12 10:43
ورق گالوانیزه 0.6 mm125*250 cm15 کیلوسمنانتهرانموجود17,880 تومان1399/04/12 10:43
ورق گالوانیزه 0.6 mm125*250 cm15 کیلوشهرکردتهرانموجود17,980 تومان1399/04/12 10:43
ورق گالوانیزه 0.6 mm125*250 cm15 کیلوچینتهرانموجود17,890 تومان1399/04/12 10:44
ورق گالوانیزه 0.7 mm100*200 cm11 کیلوکاشانتهرانموجود17,580 تومان1399/04/12 10:44
ورق گالوانیزه 0.7 mm100*200 cm11 کیلوهفت الماستهرانموجود17,550 تومان1399/04/12 10:44
ورق گالوانیزه 0.7 mm100*200 cm11 کیلوتارازتهرانموجود17,490 تومان1399/04/12 10:44
ورق گالوانیزه 0.7 mm100*200 cm11 کیلوسمنانتهرانموجود17,490 تومان1399/04/12 10:44
ورق گالوانیزه 0.7 mm100*200 cm11 کیلوشهرکردتهرانموجود17,560 تومان1399/04/12 10:45
ورق گالوانیزه 0.7 mm100*200 cm11 کیلوچینتهرانموجود17,450 تومان1399/04/10 10:19
ورق گالوانیزه 0.7 mm125*250 cm18 کیلوکاشانتهرانموجود17,580 تومان1399/04/12 10:44
ورق گالوانیزه 0.7 mm125*250 cm18 کیلوهفت الماستهرانموجود17,560 تومان1399/04/12 10:44
ورق گالوانیزه 0.7 mm125*250 cm18 کیلوتارازتهرانموجود17,490 تومان1399/04/12 10:44
ورق گالوانیزه 0.7 mm125*250 cm18 کیلوسمنانتهرانموجود17,490 تومان1399/04/12 10:45
ورق گالوانیزه 0.7 mm125*250 cm18 کیلوشهرکردتهرانموجود17,550 تومان1399/04/10 10:19
ورق گالوانیزه 0.7 mm125*250 cm18 کیلوچینتهرانموجود17,490 تومان1399/04/12 10:45
ورق گالوانیزه 0.8 mm100*200 cm13 کیلوکاشانتهرانموجود17,560 تومان1399/04/12 10:45
ورق گالوانیزه 0.8 mm100*200 cm13 کیلوهفت الماستهرانموجود17,570 تومان1399/04/12 10:45
ورق گالوانیزه 0.8 mm100*200 cm13 کیلوتارازتهرانموجود17,490 تومان1399/04/10 10:20
ورق گالوانیزه 0.8 mm100*200 cm13 کیلوسمنانتهرانموجود17,490 تومان1399/04/10 10:20
ورق گالوانیزه 0.8 mm100*200 cm13 کیلوشهرکردتهرانموجود17,670 تومان1399/04/12 10:46
ورق گالوانیزه 0.8 mm100*200 cm13 کیلوچینتهرانموجود17,490 تومان1399/04/12 10:46
ورق گالوانیزه 0.8 mm125*250 cm20 کیلوکاشانتهرانموجود17,560 تومان1399/04/12 10:45
ورق گالوانیزه 0.8 mm125*250 cm20 کیلوهفت الماستهرانموجود17,530 تومان1399/04/10 10:20
ورق گالوانیزه 0.8 mm125*250 cm20 کیلوتارازتهرانموجود17,490 تومان1399/04/10 10:20
ورق گالوانیزه 0.8 mm125*250 cm20 کیلوسمنانتهرانموجود17,500 تومان1399/04/12 10:46
ورق گالوانیزه 0.8 mm125*250 cm20 کیلوشهرکردتهرانموجود17,670 تومان1399/04/12 10:46
ورق گالوانیزه 0.8 mm125*250 cm20 کیلوچینتهرانموجود17,470 تومان1399/04/12 10:46
ورق گالوانیزه 0.9 mm100*200 cm14 کیلوکاشانتهرانموجود17,560 تومان1399/04/12 10:46
ورق گالوانیزه 0.9 mm100*200 cm14 کیلوهفت الماستهرانموجود17,570 تومان1399/04/12 10:46
ورق گالوانیزه 0.9 mm100*200 cm14 کیلوتارازتهرانموجود17,490 تومان1399/04/12 10:46
ورق گالوانیزه 0.9 mm100*200 cm14 کیلوسمنانتهرانموجود17,500 تومان1399/04/12 10:47
ورق گالوانیزه 0.9 mm100*200 cm14 کیلوشهرکردتهرانموجود17,590 تومان1399/04/10 10:23
ورق گالوانیزه 0.9 mm100*200 cm14 کیلوچینتهرانموجود17,470 تومان1399/04/10 10:23
ورق گالوانیزه 0.9 mm125*250 cm22 کیلوکاشانتهرانموجود17,580 تومان1399/04/12 10:46
ورق گالوانیزه 0.9 mm125*250 cm22 کیلوهفت الماستهرانموجود17,570 تومان1399/04/12 10:46
ورق گالوانیزه 0.9 mm125*250 cm22 کیلوتارازتهرانموجود17,490 تومان1399/04/12 10:47
ورق گالوانیزه 0.9 mm125*250 cm22 کیلوسمنانتهرانموجود17,490 تومان1399/04/10 10:23
ورق گالوانیزه 0.9 mm125*250 cm22 کیلوشهرکردتهرانموجود17,590 تومان1399/04/10 10:23
ورق گالوانیزه 0.9 mm125*250 cm22 کیلوچینتهرانموجود17,480 تومان1399/04/10 10:23
ورق گالوانیزه 1 mm100*200 cm16 کیلوکاشانتهرانموجود17,640 تومان1399/04/10 10:23
ورق گالوانیزه 1 mm100*200 cm16 کیلوهفت الماستهرانموجود17,660 تومان1399/04/10 10:24
ورق گالوانیزه 1 mm100*200 cm16 کیلوتارازتهرانموجود17,590 تومان1399/04/10 10:24
ورق گالوانیزه 1 mm100*200 cm16 کیلوسمنانتهرانموجود17,590 تومان1399/04/10 10:24
ورق گالوانیزه 1 mm100*200 cm16 کیلوشهرکردتهرانموجود17,780 تومان1399/04/10 10:24
ورق گالوانیزه 1 mm100*200 cm16 کیلوچینتهرانموجود17,700 تومان1399/04/10 10:24
ورق گالوانیزه 1 mm125*250 cm25 کیلوکاشانتهرانموجود17,650 تومان1399/04/10 10:24
ورق گالوانیزه 1 mm125*250 cm25 کیلوهفت الماستهرانموجود17,670 تومان1399/04/10 10:24
ورق گالوانیزه 1 mm125*250 cm25 کیلوتارازتهرانموجود17,590 تومان1399/04/10 10:24
ورق گالوانیزه 1 mm125*250 cm25 کیلوسمنانتهرانموجود17,590 تومان1399/04/10 10:24
ورق گالوانیزه 1 mm125*250 cm25 کیلوشهرکردتهرانموجود17,750 تومان1399/04/10 10:24
ورق گالوانیزه 1 mm125*250 cm25 کیلوچینتهرانموجود17,580 تومان1399/04/10 10:24
ورق گالوانیزه 1.5 mm100*200 cm24 کیلوکاشانتهرانموجود18,140 تومان1399/04/10 10:26
ورق گالوانیزه 1.5 mm100*200 cm24 کیلوهفت الماستهرانموجود18,170 تومان1399/04/10 10:26
ورق گالوانیزه 1.5 mm100*200 cm24 کیلوتارازتهرانموجود18,160 تومان1399/04/10 10:26
ورق گالوانیزه 1.5 mm100*200 cm24 کیلوسمنانتهرانموجود18,190 تومان1399/04/10 10:26
ورق گالوانیزه 1.5 mm100*200 cm24 کیلوشهرکردتهرانموجود18,160 تومان1399/04/10 10:26
ورق گالوانیزه 1.5 mm100*200 cm24 کیلوچینتهرانموجود18,170 تومان1399/04/10 10:26
ورق گالوانیزه 1.5 mm125*250 cm38 کیلوکاشانتهرانموجود18,160 تومان1399/04/10 10:26
ورق گالوانیزه 1.5 mm125*250 cm38 کیلوهفت الماستهرانموجود18,160 تومان1399/04/10 10:26
ورق گالوانیزه 1.5 mm125*250 cm38 کیلوتارازتهرانموجود18,160 تومان1399/04/10 10:26
ورق گالوانیزه 1.5 mm125*250 cm38 کیلوسمنانتهرانموجود18,170 تومان1399/04/10 10:26
ورق گالوانیزه 1.5 mm125*250 cm38 کیلوشهرکردتهرانموجود18,170 تومان1399/04/10 10:26
ورق گالوانیزه 1.5 mm125*250 cm38 کیلوچینتهرانموجود18,160 تومان1399/04/10 10:26
ورق گالوانیزه 2 mm100*200 cm32 کیلوکاشانتهرانموجود18,340 تومان1399/04/10 10:27
ورق گالوانیزه 2 mm100*200 cm32 کیلوهفت الماستهرانموجود18,360 تومان1399/04/10 10:27
ورق گالوانیزه 2 mm100*200 cm32 کیلوتارازتهرانموجود18,370 تومان1399/04/10 10:27
ورق گالوانیزه 2 mm100*200 cm32 کیلوسمنانتهرانموجود18,340 تومان1399/04/10 10:27
ورق گالوانیزه 2 mm100*200 cm32 کیلوشهرکردتهرانموجود18,350 تومان1399/04/10 10:27
ورق گالوانیزه 2 mm100*200 cm32 کیلوچینتهرانموجود18,350 تومان1399/04/10 10:27
ورق گالوانیزه 2 mm125*250 cm50 کیلوکاشانتهرانموجود18,350 تومان1399/04/10 10:27
ورق گالوانیزه 2 mm125*250 cm50 کیلوهفت الماستهرانموجود18,350 تومان1399/04/10 10:27
ورق گالوانیزه 2 mm125*250 cm50 کیلوتارازتهرانموجود18,350 تومان1399/04/10 10:27
ورق گالوانیزه 2 mm125*250 cm50 کیلوسمنانتهرانموجود18,350 تومان1399/04/10 10:27
ورق گالوانیزه 2 mm125*250 cm50 کیلوشهرکردتهرانموجود18,340 تومان1399/04/10 10:27
ورق گالوانیزه 2 mm125*250 cm50 کیلوچینتهرانموجود18,350 تومان1399/04/10 10:27
ورق گالوانیزه 2.5 mm100*200 cm40 کیلوآبکاری ایرانیتهرانموجود17,580 تومان1399/04/10 10:24
ورق گالوانیزه 2.5 mm100*200 cm40 کیلوچینتهرانموجود18,370 تومان1399/04/10 10:24
ورق گالوانیزه 2.5 mm100*200 cm40 کیلوکاشانتهرانموجود18,360 تومان1399/04/10 10:27
ورق گالوانیزه 2.5 mm100*200 cm40 کیلوهفت الماستهرانموجود18,370 تومان1399/04/10 10:27
ورق گالوانیزه 2.5 mm100*200 cm40 کیلوتارازتهرانموجود18,360 تومان1399/04/10 10:28
ورق گالوانیزه 2.5 mm100*200 cm40 کیلوسمنانتهرانموجود18,370 تومان1399/04/10 10:28
ورق گالوانیزه 2.5 mm100*200 cm40 کیلوشهرکردتهرانموجود18,350 تومان1399/04/10 10:28
ورق گالوانیزه 2.5 mm100*200 cm40 کیلوچینتهرانموجود18,380 تومان1399/04/10 10:28
ورق گالوانیزه 2.5 mm125*250 cm62 کیلوآبکاری ایرانیتهرانموجود18,360 تومان1399/04/10 10:24
ورق گالوانیزه 2.5 mm125*250 cm62 کیلوچینتهرانموجود18,340 تومان1399/04/10 10:25
ورق گالوانیزه 2.5 mm125*250 cm62 کیلوکاشانتهرانموجود18,360 تومان1399/04/10 10:27
ورق گالوانیزه 2.5 mm125*250 cm62 کیلوهفت الماستهرانموجود18,370 تومان1399/04/10 10:28
ورق گالوانیزه 2.5 mm125*250 cm62 کیلوتارازتهرانموجود18,370 تومان1399/04/10 10:28
ورق گالوانیزه 2.5 mm125*250 cm62 کیلوسمنانتهرانموجود18,360 تومان1399/04/10 10:28
ورق گالوانیزه 2.5 mm125*250 cm62 کیلوشهرکردتهرانموجود18,370 تومان1399/04/10 10:28
ورق گالوانیزه 2.5 mm125*250 cm62 کیلوچینتهرانموجود18,360 تومان1399/04/10 10:28
ورق گالوانیزه 3 mm100*200 cm48 کیلوآبکاری ایرانیتهرانموجود14,020 تومان1399/04/10 10:25
ورق گالوانیزه 3 mm100*200 cm48 کیلوچینتهرانموجود14,070 تومان1399/04/10 10:25
ورق گالوانیزه 3 mm125*250 cm75 کیلوآبکاری ایرانیتهرانموجود14,060 تومان1399/04/10 10:25
ورق گالوانیزه 3 mm125*250 cm75 کیلوچینتهرانموجود14,070 تومان1399/04/10 10:25
ورق گالوانیزه 4 mm100*200 cm64 کیلوآبکاری ایرانیتهرانموجود13,260 تومان1399/04/10 10:25
ورق گالوانیزه 4 mm100*200 cm64 کیلوچینتهرانموجود13,270 تومان1399/04/10 10:25
ورق گالوانیزه 4 mm125*250 cm100 کیلوآبکاری ایرانیتهرانموجود13,250 تومان1399/04/10 10:25
ورق گالوانیزه 4 mm125*250 cm100 کیلوچینتهرانموجود13,270 تومان1399/04/10 10:25
ورق گالوانیزه 5 mm100*200 cm80 کیلوآبکاری ایرانیتهرانموجود13,260 تومان1399/04/10 10:25
ورق گالوانیزه 5 mm100*200 cm80 کیلوچینتهرانموجود13,260 تومان1399/04/10 10:25
ورق گالوانیزه 5 mm125*250 cm125 کیلوآبکاری ایرانیتهرانموجود13,270 تومان1399/04/10 10:25
ورق گالوانیزه 5 mm125*250 cm125 کیلوچینتهرانموجود13,260 تومان1399/04/10 10:25
ورق گالوانیزه 6 mm100*200 cm96 کیلوآبکاری ایرانیتهرانموجود13,230 تومان1399/04/10 10:25
ورق گالوانیزه 6 mm100*200 cm96 کیلوچینتهرانموجود13,260 تومان1399/04/10 10:26
ورق گالوانیزه 6 mm125*250 cm150 کیلوآبکاری ایرانیتهرانموجود13,230 تومان1399/04/10 10:26
ورق گالوانیزه 6 mm125*250 cm150 کیلوچینتهرانموجود13,250 تومان1399/04/10 10:26